Strategisk HR har måske aldrig været så vigtig som nu. Manglen på arbejdskraft betyder, at virksomheder skal arbejde hårdt på at fastholde og optimere udbyttet af deres medarbejderressourcer samt sikre, at nyansættelser meget præcist matcher ikke kun de aktuelle, men også fremtidige kompetencebehov. Det ophedede arbejdsmarked levner ikke plads til mange fejlskud, så hvordan rammer I plet med kompetencesammensætningen, så den matcher jeres forretningsmæssige mål?

 

HR-strategien bør altid indeholde mål og planer for, hvordan virksomheden i den kommende strategiperiode får og fastholder de rigtige kompetencer, i den rette mængde, til den rette pris, på rette sted og på rette tidspunkt.

Derfor skal HR-strategien være forankret i virksomhedsstrategien. Er den strategiske målsætning fx at få fodfæste i en ny produktkategori eller ny kundegruppe, så er det en kerneopgave for HR – på forkant – at sikre, at de rette kompetencer er til stede til at løfte opgaven.

 

GAP-analysen er jeres nøgleredskab

Særligt i større virksomheder med mange medarbejdere kan det være en udfordring. Her har man sjældent indsigt i den enkelte medarbejder og derfor heller ikke fuldt overblik over, hvilke kompetencer virksomheden råder over, hvor der er huller, hvem der kan opkvalificeres, og hvilke kurser de skal tage, samt hvilke kompetencer det er nødvendigt at tiltrække eksternt.

 

HR-modulet i IFS Cloud indeholder en stribe redskaber, som skaber netop dette overblik – ovenikøbet i en strømlinet, stærkt automatiseret proces, der er reducerer det manuelle arbejde i HR-funktionen. Hovedredskabet er en GAP analyse, som med afsæt i de strategiske mål for virksomheden kortlægger kompetencematches og -huller. Analysen laves på baggrund af de medarbejderdata, som er opsamlet og registreret i IFS under MUS-samtaler og på medarbejdernes stamkort. Ud over de konkrete kvalifikationer inddrages således også data om medarbejderens interesser og personlige udviklingsønsker, hvilket har stor betydning i forhold til trivsel og fastholdelse.

 

Brugervenlighed i højsædet

GAP-analysen er omfattende og præsenteres med et brugervenligt resume og mulighed for at dykke ned i detaljerede resultater.

Et strategisk valg på baggrund af analytisk indsigt

Når I har overblikket på plads, kan I målrettet igangsætte de HR-indsatser, der understøtter virksomhedsstrategien mest optimalt. Også her byder IFS Cloud på stærke værktøjer. I kan blandt andet se medarbejdernes certificeringer på tværs af virksomheden, herunder behovet for nye certificeringer for at kunne løse specifikke opgaver, varetage nye funktioner eller for at kunne deltage i kurser i forbindelse med opkvalificering. IFS giver også proaktivt træningsforslag til, hvordan I udvikler de nødvendige kompetencer og opnår de rette certifikatniveauer.

 

GAP-analysen bør desuden bruges i samspil med udviklingsplaner for den enkelte medarbejder. Med Succession Planning har I fx mulighed for at analysere den enkelte medarbejders forbedringspotentiale og identificere de muligheder, der både møder medarbejderens egne udviklingsønsker og jeres fremtidige behov. Løsningen indeholder også et tracking device, hvor I kan følge op på at nødvendige kurser og certificeringer gennemføres som aftalt, samt flere andre værdiskabende værktøjer som understøtter kompetenceudviklingen hos jeres eksisterende medarbejdere.

Ønsker du at vide mere om disse og de andre værktøjer i HR-modulet i IFS Cloud, er du meget velkommen til at kontakte Signe Henneberg, HR-konsulent – mail sihe@curit.dk