Intet er vigtigere end at have de rette kompetencer i medarbejderstaben. I det daglige har det naturligvis betydning for, om I kan løse en given opgave – og hvor effektivt. Men eventuelt manglende kompetencer er ikke blot et her-og-nu problem. Det har også videre betydning og kan få konsekvenser for jeres leverings- og konkurrenceevne – og i sidste ende om I kan nå jeres forretningsmæssige mål.

Derfor har IFS udviklet en sektion i HR-modulet til styring af medarbejdernes kompetencer, som skaber større indblik i og overblik over den enkelte medarbejders kvalifikationer og samtidig giver jer mulighed for at arbejde proaktivt med hele jeres base af kompetencer. Fra at være noget, som er registreret spredt i forskellige afdelinger og forskellige IT-systemer, samler IFS Cloud al relevant data om de ansatte på ét sted – i ERP-systemet – og muliggør dermed også vidensdeling på tværs af organisationen.

Kernen i IFS Cloud er medarbejdernes stamkort. Her kan I registrere erhvervserfaring, uddannelse, kurser, certifikater og lignende under prædefinerede kategorier. I kan også tilføje jeres egne kategorier, hvilket gør systemet meget fleksibelt at arbejde i.

 

Når alle kompetencer er registreret, kan I søge på tværs og lynhurtigt danne jer et overblik over, om I råder over tilstrækkelig kompetencekraft på et givent område. Eksempelvis kan I se, hvor mange der har et truckcertifikat. Har I behov for flere truckførere, kan I bruge IFS Cloud til at afgøre, hvem I synes er mest oplagt at sende på truckførerkursus.

 

Overblikket over den enkelte medarbejders kvalifikationer, kurser med mere giver også et solidt grundlag for at arbejde med medarbejderudvikling – blandt andet i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) https://www.curit.dk/nyheder/hr-del-1-mus-samtalen/

 

Mange stærke værktøjer i IFS Cloud Competencies

Når I bruger IFS Cloud, vil I opleve, at systemet både giver helt nye muligheder og stiller en række nyttige værktøjer til rådighed.

En af mulighederne, som nok vil være ny for de fleste virksomheder og organisationer herhjemme, er Feedback funktionen, hvor man kan rate en kollegas kompetencer alt efter, hvor godt man synes vedkommende mestrer de angivede kvalifikationer. Funktionen vil formentlig fortrinsvis blive brugt internt, men der er mulighed for, at samarbejdspartnere og kunder kan få et log-in og dermed give cadeau til de af jeres medarbejdere, som de samarbejder med.

IFS Cloud sætter også hele uddannelses- og kursusdelen i system i form af Training Management. Her har I nem mulighed for at oprette et kursuskatalog med det, I udbyder, og hvor medarbejderne kan søge efter det, de efterspørger – og lade sig inspirere. Der er også et ansøgnings- og godkendelsesflow i løsningen, så en ansøgning om deltagelse i et kursus umiddelbart kan godkendes af nærmeste leder og HR. Efter et uddannelsesarrangement opdateres medarbejderens kvalifikationer automatisk, og et nyt kursusbevis eller certifikat lagres i systemet på medarbejderens stamkort.

 

Under My Development Program har medarbejderen sin egen udviklingsplan, hvor det er nemt at danne sig et overblik over, hvad der er aftalt, og hvordan det går med at realisere det. Jeres afdelingsledere har fordel af at kunne følge med i alle deres medarbejderes planer og opnå en samlet status på afdelingen, som giver svar på, om kadencen holdes, eller afdelingen er bagud.

Med IFS Cloud har I hele tiden fingeren på pulsen og kan reagere proaktivt i relation til jeres strategi og planer.