Til årets ERFA-møde var 34 deltagere, fordelt på 15 forskellige virksomheder, klar til at vidensdele og udveksle erfaringer som bruger af IFS.

 

Og til trods for, at kalenderen netop havde rundet sommeren af, og nu viste efterår, ankom deltagerne til årets ERFA-møde i det skønneste sensommervejr. En dag, hvor deltagerne var yderst veloplagte med spørgsmål og dialog i forbindelse med dagens første del, der var fyldt med små korte indlæg fra Kim Bursøe, IFS Danmark og Curit-konsulenter. Emnerne var bestemt af kunderne, blandt andet på baggrund af ønsker fra sidste ERFA-møde, og omfattede fx Assyst, Digital Display, Block Planning, Forecast, Digital Bogføring og meget mere.

Dagens anden del var fire Break out sessions, hvor temaerne var Ny i IFS, Opgradering, Planlægningsværktøjer og Rapportværktøjer. Her kunne deltagerne bringe alt på bordet, så der kunne erfaringsudveksles og fifs og tricks kunne deles. I alle fire grupper var der en livlig dialog og en stor interesse for at bidrage, og i lange stræk var de udstationerede Curit-mediatorer blot tilskuere til, at erfa-gruppen levede op til sit navn og dialogen i hovedsagen foregik direkte mellem kunderne indbyrdes.

 

Som afslutning på dagen var det tæt på at der blev kampvalg om, hvilke af kunderne, der vil være primus motor for at sætte en dagsorden for ERFA i fremtiden. Stor tak til Terma, Semco, KEN, Insatech og Novenco for at tage teten.

 

Ligeledes en stor tak til alle deltagere for at gøre ERFA-dagen til et vellykket arrangement med god stemning og vidensdeling, et forum der er til glæde og gavn for alle parter. Tak for et godt arrangement i fredags, det er altid interessant at møde ”IFS Kollegaer” udtaler Michael Olsen, IT Application Manager, Kongskilde Industries.

 

Og sidst en stor tak til Kim Bursøe, der igen ville lægge vejen forbi for at dele ud af sin enorme viden om IFS.