Med over 1000 medarbejdere på havet og mere end 40 fartøjer hører ESVAGT til blandt sværvægterne inden for sikkerhed og support til søs. Kvalitet, sikkerhed og pålidelighed er nøgleord i virksomheden, der bl.a. servicerer offshore vindmølleparker. Det gælder også på det finansielle område, hvor Curit med IFS Applications har sat en ny kurs i ESVAGT.

Af Hanne Hyldborg CATO Kommunikation

Med base på Esbjerg Havn driver danske ESVAGT en betydelig flåde af fartøjer til redning, oliebekæmpelse i og omkring olie- og gasfelter samt service af offshore vindmølleparker. Den mangefacetterede virksomhed råder over et komplekst systemlandskab, som blandt andet omfatter lønafregningssystemet OMEGA, indkøbssystemet Sertica, rejseafregningssystemet AcuBiz og Microsoft CRM.

Økonomien blev også tidligere styret i Microsoft – i en Axapta-løsning – men siden slutningen af 2019 har IFS Applications været det finansielle bindeled mellem de øvrige systemer. Det er Curit, der har implementeret den nye finansløsning fra IFS. Curit vandt et udbud foran en række andre leverandører på baggrund af sine kompetencer, implementeringsmodel og IFS-platformens udvidelsesmuligheder. Curit har i forvejen kunder inden for offshore og den maritime sektor samt ikke mindst en dyb erfaring med finansmodulet, som er kernen i IFS Applications.

Esvagt A/S Onshore - Uopfordret - land

Foto: Esvagt

Fleksibilitet er alfa & omega

“Vi stod over for at skulle opgradere MS Axapta og valgte i den forbindelse at kigge på andre muligheder. Derfor gik vi i markedet efter en ny finansløsning. Curit kom med den bedste samlede pakke og var det bedste match både i forhold til kompetencer og kemi”, siger Marianne Hostrup Poulsen, Head of Finance i ESVAGT.

“Vi ser rigtig mange muligheder i IFS-platformen, som kan tilbyde mange interessante ting på den lange bane. Samtidig er løsningen ikke for stor og passer præcis til vores behov lige nu”, siger hun og fortæller, at forholdet mellem pris og indhold var afgørende for valget af IFS-platformen, og at fleksibiliteten var et ekstra plus.

Enkel integration, smidig udvidelse

IFS Applications er grundlagt som en modulopbygget platform og hviler derfor på åbne principper og stærke integrationsfaciliteter. Mulighederne for at udvide løsningen i takt med, at nye forretningsbehov opstår, er derfor store, ligesom det er enkelt at integrere til andre systemer.

“Det er altafgørende for os, at finanssystemet kan integrere med vores andre systemer, herunder løn, indkøb, CRM og vores rejseafregningssystem. IFS giver mulighed for at samle alt på deres platform, og det er et interessant perspektiv. I første omgang har vi dog valgt en ren finansløsning, og den har vi rigtig gode erfaringer med. Det er en intuitiv løsning, som har ændret og optimeret vores måde at arbejde med finansstyring. Vi har fået et bedre og mere retvisende økonomisk overblik i IFS Applications, end vi havde før”, siger Marianne Hostrup Poulsen og fortæller, at mange manuelle finansielle processer nu er automatiserede.

Et retvisende økonomisk billede

ESVAGT har også vinket farvel til en stor del Excel-administration. Blandt andet blev det centrale anlægskartotek tidligere styret i Excel, men det håndteres nu i IFS, hvilket er en stor fordel, eftersom ESVAGT har mange skibe og dertilhørende projekter.

Et af de områder, hvor ESVAGT især mærker en forskel, er finanshensættelser. Tidligere fulgtes oprettelsen af indkøbsordrer og finanshensættelser ikke ad, og indkøbsbeløbet blev først hensat ved fakturamodtagelse, hvilket skævvrider månedsoverblikket. I dag laves der automatisk finanshensættelser på alt lige fra indkøb af maling til de reservedele og skruer, der skal bruges til vedligehold af skibene. Uanset om indkøbsordrerne laves til vands eller til lands i Sertica afføder det en finanshensættelse i IFS.

“Vi har fået et smidigt system, hvor nyoprettede kunder i CRM-systemet automatisk overføres til finanssystemet med de nødvendige data, så der kan dannes en faktura til kunden, og indkøbsordrer oprettet i Sertica automatisk importeres og danner en finanshensættelse. Det er en stor forbedring”, siger Marianne Hostrup Poulsen.

ESVAGT har haft stor glæde af samarbejdet med Curit under implementeringen af IFS Applications. I dag er ESVAGT stort set selvkørende, og derfor er kontakten ikke længere så tæt.

“Vi har stadigvæk en god dialog med Curit, men kommunikationen er mindre. Vi er kun i kontakt, hvis vores tilpasninger og integrationer driller, og vi ikke selv kan løse det”, siger Marianne Hostrup Poulsen.