Nye tider er på vej hos danske virksomheder, hvor tidsregistrering inden længe vil komme til at blive en del af hverdagen. Dette er baseret på EU-dommen om registrering af arbejdstid som faldt tilbage i maj 2019, og selvom det endnu ikke er ratificeret her i Danmark, så kan arbejdsgivere med fordel begynde at undersøge mulighederne for et tidsregistreringssystem. Dette skyldes at det i høj grad er virksomhedernes eget ansvar at sikre de lever op til den nye EU-dom.

EU-dommen pålægger medlemslandene at sikre, at arbejdsgivere har et system til registrering af alle lønmodtageres daglige arbejdstimer, da det er nødvendigt for at kunne kontrollere og sikre at reglerne i EU arbejdsdirektivet bliver overholdt. Ifølge EU-dommen skal der i virksomheder indføres ”pålidelige, objektive og tilgængelige systemer”, som gør det nemt at holde styr på den enkeltes lønmodtagers arbejdstimer. Årsagen til denne EU-dom skal findes i EU’s arbejdsdirektiv (direktiv 2003/88/EF), som fastlægger rammerne for blandt andet hvor lange arbejdsdage og hvor meget ferie en arbejdstager i Europa skal have.

Det er op til det enkelte land at implementere disse nye rammer i den nationale lovgivning, hvilket betyder at vi nu venter på at den danske regering og arbejdsmarkedspartnere skal finde en løsning på hvordan dette kan implementeres med den nuværende arbejdsmiljølov og de kollektive overenskomster. Uanset hvordan EU-dommen bliver implementeret i Danmark vil det med sikkerhed komme til at have en betydning for alle danske virksomheder.

 

Hvordan kan et tidsregistreringssystem fra IFS skabe værdi for din virksomhed?

Gennem et tidsregistreringssystem får medarbejderne i din virksomhed selvfølgelig en ny sikkerhed, men det gavner også dig som leder, da du får mere kontrol over dine medarbejderes arbejdstimer. Covid-19 har været med til at skabe et større behov for netop denne kontrol, grundet store mængder af hjemmearbejde, som er med til at vise hvorfor tidsregistrering allerede nu kan være relevant for dig.

 

Den danske arbejdskultur er i stor grad påvirket af fleksibilitet og frihed under eget ansvar, og derfor kan det for mange danske virksomheder blive svært at opgøre og registrere den reelle arbejdstid hos medarbejderne. Denne udfordring sætter høje krav til et potentielt system, som er nødt til at kunne omfavne denne fleksibilitet.

 

IFS kan tilbyde et brugervenligt og effektivt tidsregistreringssystem, som giver et stort overblik over alle medarbejderes arbejdstimer, ferie, sygedage og barsel.  IFS gør det muligt for jer og jeres medarbejdere, både at registrere timer på projekter, produktionsordrer eller serviceordrer samtidig med at tiden også bliver spejlet og dermed registreret som tilstedeværende. Videre regner systemet også selv på feriedage, overtid og fleks, således at både jeres medarbejdere og ledelsen hele tiden kan se aktuel status. Dette er med til at skabe stor gennemsigtighed for alle parter til gavn for ressourceplanlægning, samtidig med at det er med til at sikre overholdelse af regler opsat i overenskomster med løn, ferie og fleks.

Med IFS har jeres medarbejdere mulighed for at lave komme-gå registreringer, anmode om feriedage og registrere andet fravær. Det kan gøres både fra computer, tablet eller mobil og sikrer dermed at dine medarbejdere altid har tidsregistreringen lige ved hånden. Alle ændringer skal godkendes af en leder, og derved vil i stadig bevare kontrollen, uden at skulle udarbejde alt det administrative arbejde som medfølger. Derudover integrerer IFS også nemt med de forskellige lønsystemer, og gør det let at sikre korrekt lønudbetaling hver gang.

 

IFS kan sikre at jeres virksomhed lever op til EU’s arbejdstidsdirektiv og er derfor ikke kun med til at skabe effektivitet på den korte bane, men er også en mulighed for jer som virksomhed til at blive gearet op til den nye EU-dom og dermed komme på forkant med lovgivningen.

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne med IFS Tidsregistrering så tag kontakt til Signe Henneberg fra Curit ApS på SIHE@curit.dk eller ring til Curits hovednummer på 70200471