Den 1. juli 2024 ændres kravene for alle danske virksomheder signifikant, da en ny tidsregistreringslov træder i kraft. Det er væsentligt at bemærke, at mens loven kræver nøjagtig registrering, er det op til den enkelte virksomhed at beslutte metoden – dette kan inkludere både digitale løsninger og manuel registrering. I dette lys præsenteres IFS’ ERP-system som en optimal løsning, der kan supplere eksisterende processer og sikre lovmæssig overholdelse, samtidig med at effektiviteten forbedres. Ved valg af IFS sikres en ubesværet og pålidelig adgang til tidsregistrering fra enhver type af enhed, hvilket giver virksomheder ubegrænset fleksibilitet og sikrer en konstant synkronisering uden afbrydelser. Denne forbedring styrker virksomhedens evne til effektivt at navigere i tidsregistreringskrav med større sikkerhed og tilpasningsevne.

Foto: Managerens oversigt over medarbejdernes tidsregistrering illustreret fra desktop og tablet.

 

Den eksisterende arbejdslovgivning i Danmark

Danmarks arbejdslovgivning har længe været forankret i beskyttelsen af arbejdstageres rettigheder, hvilket fremgår af følgende hovedpunkter:

 • 48-timers reglen: Sikrer, at medarbejdere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en firemåneders periode.
 • 11-timers reglen: Garanterer, at medarbejdere har 11 sammenhængende hviletimer indenfor en 24-timers periode.
 • Ugentlig fridag: Fastslår, at medarbejdere har ret til mindst én ugentlig fridag.

 

Konkrete krav i den nye lovgivning
Som en direkte følge af EU’s dom i 2019, bliver tidsregistreringskravene skærpet og tydeliggjort fra den 1. juli 2024, med målet om at forbedre beskyttelsen af arbejdstageres rettigheder ved at indføre:

 • Nøjagtig og pålidelig registrering: Virksomheder i EU’s medlemslande, herunder danske virksomheder, skal implementere et system til nøjagtig og pålidelig registrering af arbejdstid, der skal kunne måles helt ned på daglig basis.
 • Håndhævelse af arbejdstidsrettigheder: Alle medarbejdere i medlemslandene skal have mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder gennem dette system. Medarbejderne skal selv kunne tilgå disse oplysninger.
 • Tilgængelighed for kontrol: Systemet skal være tilgængeligt for kontrolinstanser for at sikre overholdelsen af direktivets krav. Herunder skal oplysningerne gemmes i 5 år.

Disse krav understreger vigtigheden af et fleksibelt og pålideligt system for tidsregistrering, som kan tilpasses efter virksomhedens specifikke behov og processer.

Foto: Udpluk af funktionerne man kan finde i sin IFS timeregistrering.

 

IFS som løsningen på tidsregistreringskravene

Med IFS får virksomheder adgang til et fleksibelt og skræddersyet system, der kan fungere som et supplement til eller en udvidelse af eksisterende ERP-system. IFS’ løsning inkluderer:

 • Komme/gå registrering: Tilbyder en simpel og præcis metode til registrering af ankomst- og afrejsetider. Systemet kan nemt integreres med forskellige tidsregistreringsenheder og platforme, såsom biometriske scannere, mobile apps og enheder. Denne fleksibilitet gør det muligt for virksomheder at vælge de løsninger, der bedst passer til deres unikke behov og arbejdsmiljø.
 • Automatisering af normtider med afvigelsesregistrering: Automatiserer den generelle tidsregistrering og giver mulighed for, at medarbejderne kun behøver at notere afvigelser.
 • Registrering af arbejdstid på specifikke aktiviteter: Forbedrer gennemsigtigheden og giver indsigt i, hvordan arbejdstiden anvendes.
 • Dashboard og automatiske rapporter: Med IFS’s real-time dashboard har ledere og HR-afdelinger adgang til opdaterede data om arbejdstider, hvilket gør det lettere at overvåge overholdelsen af arbejdstidsregler. Systemet genererer også automatisk rapporter, som kan bruges til interne audits eller som dokumentation under inspektioner.
 • Medarbejderportal: En medarbejderportal giver ansatte mulighed for selv at tilgå og overvåge deres registrerede arbejdstider, hvilket øger gennemsigtigheden og bidrager til en kultur af tillid og ansvarlighed.

Disse funktioner, sammen med avancerede opfølgningsværktøjer som mailnotifikationer og integration til lønsystemer, understøtter en strømlinet proces fra tidsregistrering over lønudbetaling til dokumentation for registreringen.

Foto: Komme/Gå velkomstskærmbillede

 

Vil I vide mere?

For mere detaljeret information om, hvordan IFS’ løsninger kan tilpasses jeres virksomheds unikke behov, er I velkommen til at kontakte Signe Utoft Henneberg på +45 2920 0794 eller via e-mail på sihe@curit.dk.

 

Læs mere om det specifikke lovforslag i Folketingets lovsamling.