Rasmus, vil du ikke fortælle lidt om, hvad du laver hos Curit?

Jo, jeg har funktionen som IFS finans konsulent og så jeg sidder også i vores supportafdeling. Derudover er jeg i gang med at arbejde mig hen imod en HR-konsulent rolle, hvilket blandt andet indebærer, at jeg er i gang med at blive certificeret inden for HR-modulet. Samtidig laver jeg også integrationer i forbindelse med finans-modulet. Jeg har implementeret flere bankintegrationer, såsom formatet ISO20022. Herudover har jeg også stået for implementering af Readsoft, som anvendes til indlæsning af leverandørfakturaer til IFS Applications.

 

Hvad synes du bedst om ved arbejdet med at supportere Curits kunder?

Det er fleksibiliteten i arbejdsopgaverne og den direkte kundekontakt. Jeg har lært mange af Curits kunder og deres opsætning at kende gennem arbejdet i supporten. I supporten kommer kunderne med alle slags spørgsmål og arbejdsopgaver. Det kan være de store og komplekse opgaver, der kræver mange timers arbejde og små ting, der kan løses i telefonen. Supportrollen kræver, at man kan vurdere, om det er noget, man skal eksekvere på lige nu, eller om det er noget kunden blot, har et behov for senere og om det er en problemstilling der kræver en mere udførlig sparring. Det er klart én af de bedste ting ved at være en del af supporten, at mange af kundehenvendelserne kommer denne her vej. Så for mig at se, er supporten lidt Curits motorrum, hvor opgaverne bliver fordelt til de øvrige konsulenter, hvis vi ikke selv kan løse dem. I supporten sidder jeg sammen med Anna og Anne, to gode kolleger, og vi er ret gode til at fordele indkomne opgaver mellem os, da vores kompetencer inden for IFS spænder vidt. Jeg vil hermed også opfordre vores kunder til at bruge supporten, da vi ser det som vores fornemste opgave at assistere vores kunder med deres IFS-løsning. Så ring eller skriv til supporten; vi står klar til at hjælpe jer!

 

Hvilke dele af IFS synes du er mest interessant og udfordrende at arbejde med?

Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, det er den fleksibilitet, IFS-løsningen giver vores kunder, ment på den måde, at alle vores kunder kan køre forskellige løsninger selvom det er samme system. Så for mig, betyder dét, at to kunder i princippet ønsker den samme opgave løst, ikke at vejen derhen er den samme, da kunderne har deres egne individuelle nuancer og præferencer. Det vækker min nysgerrighed, at opgaverne på papiret ligner hinanden, men processerne bagved er anderledes. Jeg synes, det er spændende at udfordre kunderne på, hvad IFS Applications kan og at kunderne udfordrer mig på, hvordan de bruger IFS Applications.

 

 

Hvordan er det at arbejde hos Curit?

Det er rigtig godt! Jeg er glad for mine kolleger, og Curit som arbejdssted er gode til at imødekomme nye ideer og tiltag. Det er nok også en fordel, at Curit ikke er så store, for der er ikke langt til den øverste ledelse, så nye forslag kommer hurtigt derop og bliver vendt. Jeg har for eksempel været med til at starte vores Fredagscafe, hvilket er et initiativ, der er blevet taget imod med åbne arme. Derudover er jeg også med i festudvalget, og det samme gør sig gældende her: Hvis du kan argumentere for din ide, ja så kan det meste lade sig gøre. Samtidig er der god opbakning fra kollegerne til de tiltag, vi sætter i søen.

Og så er der jo arbejdsopgaverne. Jeg synes det er meget spændende, at opgaverne netop er så varierende; det betyder noget for mig, at opgaverne udfordrer mig. Nogle gange får jeg opgaver, der kræver timers arbejde, hvor jeg skal dykke ned i detaljen i den enkelte kundes IFS-løsning for at finde svar. Andre gange tager det mig måske fem minutter at finde frem til løsningen. Det er det, der er med til at holde mig i gang. At have en arbejdsplads, hvor man har det godt socialt og bliver udfordret fagligt er en god kombination. Nogle vil måske også tænke, at support bare er support, men sådan ser jeg det ikke. Supporten er ofte der, hvor kunderne møder os først efter de er gået i drift, og derfor er det vigtigt, at vores kunder får en god oplevelse allerede her. Vi får ofte positiv feedback fra vores kunder, hvis de har kontaktet os, med et issue de måske har haft problemer med længe,  da det som oftest bliver løst relativt hurtigt, og kunden derved kan komme videre.