Med store ambitioner og høj vækst behøvede CREADIS Wind Solutions (herefter CWS) et system, som på en brugervenlig måde kunne understøtte behovene fra de 15 medarbejdere, som til daglig bærer mange forskellige kasketter i virksomheden. Fra at CWS oprindeligt troede, at de var på udkig efter tre enkeltstående systemer til hhv. et ERP-system (Enterprise Ressource Management), et DM-system (Document Management) og et PLM-system (Product Lifecycle Management) fik de undervejs i processen rådgivning fra en ekstern konsulent om, at der faktisk fandtes systemer, som kunne varetage alle tre dele.

De endte derfor med at vælge et fuldt ERP-system fra IFS Applications, som ofte benyttes af langt større virksomheder end CWS. Men IFS-platformen passer perfekt til en virksomhed i vækst, fordi den er modulopbygget og dynamisk kan vokse med behovene.

Videre var IFS Applications et godt match, fordi CWS kunne nøjes med at lære ét system at kende, i stedet for at skulle oplæres i flere forskellige. Genkendelighed og ensartethed var specielt relevant her, fordi der er så få aktører der varetager mange forskellige opgaver. Den intuitive brugergrænseflade gjorde det nemmere at introducere systemet for medarbejderne. På samme måde medfører den samlede løsning, at behovet for integrationer minimeres.

”Normalt har ERP-systemerne et skærmbillede til salg, et andet til indkøb, et tredje til finans osv., men i de mindre virksomheder kan den samme person sagtens sidde i tre grene af systemet. I IFS kan man nemt smelte grænsefladerne sammen, så man kun sidder med ét skærmbillede og det giver en virksomhed som CWS en fordel, men samtidig kan det også ændres fremadrettet, hvis et nyt behov opstår.” fortæller Peter Eskelund Bering, partner i Curit.  

Til at forestå selve implementeringen valgte CWS Curit som partner af flere årsager, hvor første og vigtigste var agiliteten og fleksibiliteten. Der var fra start sat et mål om at gennemføre implementeringen på tre måneder, og det lykkedes, dels fordi Curit stillede med nogle dygtige og kompetente konsulenter, men bestemt også fordi CWS selv havde sammensat et rigtig godt projektteam, som sikrede, at der var fremdrift hele tiden.

Revisionsstyring sikrer høj kvalitet

Efter et halvt års tid i systemet har hverdagen indfundet sig, og medarbejderne er blevet mere og mere dus med systemet.  F.eks. har man vedrørende varernes datablade fået øje på nye muligheder. Førhen havde man separate datablade i salg, udvikling og indkøb, hvilket krævede et stort koordinerings- og vedligeholdelsesarbejde for at sikre, at alle altid arbejdede efter den rette revision.

”I IFS Applications hægter vi en ny revision på et objekt som går på tværs af de forskellige funktioner og dermed skal det kun opdateres ét sted, hvilket sikrer at alle altid arbejder ud fra den samme revision og dermed ved at vores viden er aligned gennem hele virksomheden” siger Niels Christian Lind-Frandsen, VP CREADIS Wind Solutions og tilføjer, at denne vidensdeling giver dem en fordel i deres produkt livscyklus, fordi man nu kan starte indkøbet til nogle komponenter, selvom udviklingen af hele produktet ikke er færdig. Dette giver et mere effektivt produktflow, hvor man slipper for flaskehalse.

”Det har virkelig været en positiv oplevelse, at dokumentstyringen har fungeret så godt operationelt. Det har godt nok været en del af kravspecifikationen fra starten, men én ting er, at det virker på papiret og en anden ting er, at det kan bruges i hverdagen og skabe værdi for hele virksomheden”, fortæller Niels Christian Lind-Frandsen.

 

Fra det strategiske til det operationelle niveau

Det er min erfaring, at det kan være vanskeligt at sikre sig, at strategiske beslutninger rent faktisk forplanter sig til det operative niveau og bliver gennemført som tiltænkt. I IFS får vi mulighed for at få overblik over proceslandskabet, hvilket gør det mere håndgribeligt at arbejde med. Vi står overfor en auditering nu her, og det giver mig ro i maven, at der er en sammenhæng mellem det vi skriver vi gør, og det vi rent faktisk gør i hverdagen”, siger Niels Christian Lind-Frandsen.

 

Forandring kommer ikke gratis

Efter en hurtig start med stor begejstring rundt omkring i virksomheden har man godt kunnet mærke, at forandring også kommer med sine udfordringer. Som nystartet virksomhed var processer og systemer ikke fastlagt endnu, og derfor har dét at komme ind i et ERP-systemet været en god og understøttende proces. Økonomiafdelingen, havde dog allerede nogle fastlagte processer, og for dem var vejen mod en struktureret ensretning vanskeligere, da de skulle aflægge sig de gamle vaner først, men også de er nu endt et godt sted.

”Fordi mange af os ikke kom fra et system som skulle udskiftes en-til-en, var vi meget modtagelige for det nye system, men for økonomi, var det svært at vænne sig til at arbejde på en ny måde, fordi de i forvejen havde nogle eksisterende processer og arbejdsgange. Derfor vil rådet jeg vil give med på vejen til andre, der står overfor et projekt som dette være, at man virkelig skal huske at tage forandringsledelse alvorligt” siger Niels Christian Lind-Frandsen.

 

Standarden skal skabe fordelen

Hos CWS har man fra start valgt at bruge IFS Applications i dens standardløsning, da mange overvejelser og fejlslutninger bliver sparet, hvis man benytter best practise.

”Det er en god ide at gøre brug af de features, vi har allerede i standardløsningen frem for at implementere nye. Jeg ved, at der ligger en masse muligheder stadig indenfor standardløsningen af IFS Applications, som vi ikke opnår det fulde potentiale af endnu, og det skal vi først og fremmest arbejde på at udnytte” siger Niels Christian Lind-Frandsen.

 

IFS kan hjælpe med det hele

Hos Curit, som har hjulpet med at implementere IFS-platformen i CWS, er man ikke i tvivl om, at mange virksomheder kan drage vigtig læring af projektet. Curit har implementeret langt størstedelen af de IFS-løsninger, der er i Danmark hos både mindre og helt store virksomheder.

”Uanset om du er en lille eller stor virksomhed, kan du blive mødt af avancerede krav, som strækker sig over mange forretningsområder. Forskellen er, at den lille virksomhed har meget færre folk til at løse opgaverne, og derfor skal den enkelte medarbejder lære mange grene af systemet. Det unikke ved IFS-platformen er, at den kan bruges af både 15 og 2.500 medarbejdere, hvilket giver plads til at virksomheder kan vokse i deres løsning”, siger Peter Eskelund Bering.

 

CREADIS Wind Solutions tilbyder specialløsninger til vindindustrien og er et datterselskab af DIS Group, som blandt andet ejer den internationale vidensvirksomhed DIS/CREADIS. Med over 25 års erfaring beskæftiger de sig med konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien. Læs mere om Creadis her:   https://www.creadis.com/creadiswindsolutions/ 

Niels Christian Lind-Frandsen, VP CREADIS Wind Solutions