For blot få dage siden afholdt IFS den store lancering af IFS Cloud 2021R1. Ved dette event blev de nye muligheder den bringer præsenteret, men hvilken betydning får det for brugen af IFS Applications som vi kender det i dag?

 

For langt de fleste virksomheder, er der i dag et meget stort fokus på at skabe en digital transformation, som kan forbedre oplevelsen for deres kunder. En digital transformation kræver udforskning af nye muligheder, hvor teknologier såsom Process Automation, Artificial Intelligence (AI), Machaine Learning, Business Intelligence (BI) og IoT alle er muligheder, der kan være med til at skabe en digital transformation. IFS Cloud 2021R1 er gearet til denne fremtid.

IFS Cloud 2021R1 er en ny teknologisk platform, der samler IFS’ produkter i én løsning. Det vil sige, at Enterprise Ressource Planning (ERP), Field Service Management (FSM) og Planning and Scheduling (PSO) fremadrettet vil benytte samme tekniske platform. Det giver en række fordele, hvor der bliver fokuseret på funktionalitet og ikke teknik.

 

En af de helt store ændringer bliver, at den nye teknologiske platform betyder, at vi skal tillære os en ny webbaseret brugergrænseflade (Aurena) og sige farvel til den Windows baserede Enterprise Explorer. Alle kunder, som i dag kører Applications 10, vil allerede have stiftet bekendtskab med den, eftersom den allerede har været rullet ud som en del af denne version.

Trods navnet kan IFS Applications stadig fås som en traditionel ’on premise’ løsning, hosted hos en tredjepart eller som en Curit Managed Cloud solution. Der sker altså ingen ændring her, hverken for eksisterende kunder, som ønsker at opgradere eller for nye kunder, som kommer til. Man skal heller ikke være bange for at blive låst på en given platform, da der er mulighed for senere at skifte den ene eller den anden vej.

 

Hvad anbefaler Curit?

Hos Curit bifalder vi IFS’ arbejde med at turde tage tigerspring med teknologien og sørge for, at IFS Cloud 2021R1 er med helt fremme blandt andet med skiftet til de nyeste og bedste teknologier til for eksempel brugergrænsefladen. Samtidig anerkender vi dog også, at der for mange af vores kunder vil være et stort arbejde i at oplære medarbejdere i en ny brugergrænseflade og, at den forandringsledelse, der ligger deri ikke skal negligeres. For de kunder, hvor det er muligt, anbefaler vi derfor en god mellemvej til IFS Cloud 2021R1, hvilket findes ved at opgradere til IFS Applications 10. Dermed har I som virksomhed et godt springbræt til at kunne ibrugtage den næste brugergrænseflade i den takt organisationen er klar. Når hele skiftet er sket, vil en opgradering til IFS Cloud 2021R1 være af mindre teknisk karakter og I vil derfor være godt klædt på til fremtidens IFS.

 

Image source: www.community.ifs.com