I dag er Environmental, Social and Governance (ESG) blevet en central del af strategisk virksomhedsstyring. Virksomheder i hele Europa integrerer ESG-principperne på tværs af hele forsyningskæden for at opnå langsigtede fordele og imødekomme krav fra interessenter og lovgivere.

 

IFS Cloud faciliterer integrationen ved effektivt at indsamle data og beregne den miljømæssige påvirkning fra både anskaffede og egen fremstillede produkter. IFS sikrer præcis compliance-rapportering for materialer som PFAS, REACh og RoHS. Denne funktionalitet understreger IFS Clouds relevans på tværs af samtlige fremstillingsindustrier. Af disse sektorer kan nævnes luftfart og forsvar, servicesektoren, energibranchen samt forsynings- og ressourceindustrier. Dette udvider ikke kun anvendelsesområdet, men gør også IFS Cloud til en essentiel ressource for disse industrier.

 

Processen for Carbon Emissions Management muliggør blandt andet identifikation af udledningskilder, site management, visuel præsentation af udledninger og detaljeret rapportering. Sådan et værktøj kan være et afgørende element i virksomhedens ESG-strategi, da det fremmer gennemsigtighed i rapporteringen.

ESG i praksis: Fra rapportering til handling

Traditionelt har virksomheder fokuseret på ESG-rapportering som en måde at opfylde eksterne krav på. Dog skifter trenden nu mod aktiv reduktion af miljømæssige aftryk samt forbedring af sociale forhold. Dette skift er drevet af erkendelsen af, at bæredygtighed kan fremme innovation, åbne nye markeder og forbedre økonomisk ydeevne.

 

For at understøtte dette har IFS Cloud integreret realtidsdata om emissioner og aftryk direkte i deres platform, hvilket giver mulighed for at træffe informerede beslutninger, der fremmer ESG-målene. I Part Eco-footprint får man en indsigt i hver enkelt komponents miljøpåvirkning, hvilket er afgørende for at udforme en effektiv ESG-strategi. Med muligheden for at beregne den direkte og indirekte påvirkning fra anvendte stoffer og materialer understøtter IFS Cloud virksomhedernes evne til ikke blot at rapportere, men også aktivt styre og formindske sine miljøaftryk.

Datastyring og -analyse

Data spiller en afgørende rolle i implementeringen af ESG. Virksomheder anvender avanceret analyse og kunstig intelligens for at opnå dybere indsigt i deres egen og leverandørers operationelle og miljømæssige præstationer. Dette hjælper ikke kun med at opfylde regulatoriske krav, men også med at identificere forbedrings- og innovationsområder.

Fremtiden for ESG

Tager man stilling til håndtering af ESG-rapportering allerede nu, har man sat nogle gode rammer for at være klar, til det bliver lovpligtigt.

 

Vil I høre mere, om hvordan IFS kan understøtte jeres ESG-implementering, så tøv ikke med at tage kontakt til os på +45 70200471.