Ved at anvende modulet Sundhed og Sikkerhed sikrer I, at jeres sikkerhedsrisici bliver vurderet og mitigeret korrekt. I får en løsning, der er fuldt ud integreret med IFS Clouds øvrige moduler.

I en hvilken som helst virksomhed, er det vigtigt at der er klare procedurer for medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Derfor er det vigtigt, hvis uheldet er ude, at dokumentationsarbejdet omkring ulykken er gennemskuelig og lettilgængelig. IFS Cloud tilbyder netop denne funktionalitet samt meget andet, der sikrer jeres medarbejderes velbefindende, mens de er på arbejde, i modulet Sundhed og Sikkerhed inden for HR.

 

Sundhed og Sikkerhed

Løsningsoversigt:

  • Styring af utilsigtede hændelser
  • Sikkerhedsstyring
  • Risikovurdering
  • Sundheds- og Sikkerhedspolitik

 

Styring af utilsigtede hændelser:

Skemaet Ny hændelse bruges til indrapportering af en ulykke og al information, der knytter sig til den enkelte episode. På baggrund heraf kan I nemt og hurtigt skabe et overblik over alle indrapporterede episoder, knytte dem til medarbejdere og lave MRB-sager på ulykker, som kan sikre forbedringer i fremtiden.

Sikkerhedsstyring:

Under Sikkerhedsstyring kan I tilrettelægge jeres sikkerhedsinspektioner og holde styr på hvordan ledere og medarbejdere er instrueret i sikkerhedsprocedurer. Således kan I samle al information vedrørende jeres sikkerhedsprocedurer for alle områder i virksomheden ét sted.

Risikovurdering:

Den fulde risikovurdering af arbejdspladsen lægges ind i fanen af samme navn, og giver jer overblik over, hvor i virksomheden der er høj risiko for ulykker og derved behov for særlig opmærksomhed på sikkerheden. Dette giver jer mulighed for hele tiden at være på forkant i forhold til jeres sikkerhedsprocedurer og vedligehold af disse.

Sundheds- og sikkerhedspolitik:

Under Sundheds- og Sikkerhedspolitik kan I blandt andet vedligeholde overblik over, hvem i virksomheden, der har sikkerheds- og førstehjælpscertificeringer, information om hvor og hvordan farligt materiale/gods håndteres samt foranstaltninger vedrørende jeres brandsikkerhed og eventuelle medicinske undersøgelser.

 

Ønsker du at vide mere om løsningen Sundhed og Sikkerhed eller andre løsninger i IFS Cloud HR-modulet, så tøv ikke med at kontakte en af vores dygtige HR-konsulenter: