Eaton Electric ApS (herefter Eaton) opgraderede IFS Applications fra 7.5 til den seneste update af IFS Applications 10 i starten af sommeren sidste år. Curit har forestået opgraderingen, som ud over en opgradering af selve ERP-systemet også betød en opgradering af Eatons scannerløsning, som efterhånden havde fået nogle år på bagen. Eaton har udviklet sig meget i de mange år, der er gået, siden de sidst opgraderede IFS Applications, så det var helt naturligt at komme op på et niveau, hvor man kunne tage alle de nye features i brug.

Udover de nye funktionaliteter, medførte opgraderingen også en ny og mere intuitiv brugergrænseflade i IFS Applications 10, hvor blandt andet søgning og navigering i systemet er blevet noget mere dynamisk, og det er da også noget af det første som Plant Manager i Vejle, Peter Hyldgaard, nævner, da vi taler med ham: ”Generelt synes jeg brugergrænsen er blevet meget bedre. Det er nemmere at komme rundt i systemet, og mere intuitivt.”

For Eaton har springet mellem versioner af IFS været stort, og derfor har der også været en hel del, der for brugerne nærmest føltes nyt, selvom det egentlig er samme ERP-system, blot i nye og forbedrede klæder. Det har været svært at fastslå på forhånd, hvor stor forandringen egentlig ville være og dermed også, hvor meget tid der skulle afsættes til tests. Dog mener Peter Hyldgaard, at man set i bakspejlet med fordel kunne have brugt mere tid på testscenarier, da det ville have givet færre frustrationer efter go-live, men nævner samtidig også, at de trods et par bump på vejen ikke har haft nogle problemer, som har betydet, at de ikke kunnet drifte deres forretning. ”Jeg tror vi kunne have haft en blødere overgang, hvis vi have været flere forskellige testscenarier igennem, men stadig tror jeg også, balancen mellem test fase og go-live kan være utrolig svær at ramme helt rigtigt, så hvad der havde været perfekt, er svært at sige.”

Og det er netop også forandring, der er i fokus, da Peter Hyldgaard, bliver spurgt, hvilke gode råd han kan give til andre, der går i opgraderingstanker. ”Sørg for også at have fokus på den forandring, som et nyt ERP-system eller en radikal opgradering, kan medføre. Selvom vi er blevet i IFS og ’kun’ har lavet en opgradering, er der sket mange ændringer over årene, og især i brugeroplevelsen, hvilket betyder at det kræver tilvænning for brugerne at benytte systemet.”

Eaton har desuden fået deres scannerløsning opgraderet, så den er kompatibel med den nye version af IFS. Scannerløsningen bruges hos Eaton især i forsendelsen, hvor man har en masse plukkearbejde af mange små komponentdele, og derfor havde man historisk en scannerløsning, som var skræddersyet til Eaton og det daværende ERP-system. Sidenhen har Curit dog fået udarbejdet en ny version af scannerløsningen: Curit Warehouse Solution. Denne er i forbindelse med opgraderingen blevet fintunet til Eatons behov, så de nu har en ny scannerløsning, som er blevet effektiviseret på baggrund af de input, som lagerfolkene der bruger værktøjet til daglig, er kommet med.

I tiden fremover vil Curit og Eaton fortsætte det tætte samarbejde gennem driftssupport og videreudvikling, så løsningen udvikler sig i takt med Eatons forretningsbehov.

Eaton Electric ApS er etableret tilbage i 1976 og udvikler og producerer lav- og mellemspændings elektriske produkter. Virksomheden producerer tavlesystemer, transformere, afbrydere og koblingsanlæg, som henvender sig til industri-, forsynings- og boligsektoren.