Planteskolen Majland styrer en af de allermest komplekse produktioner med en kombination af stram datadisciplin og erfaring opbygget over fire årtier. Den danske, verdensførende producent af småplanter til juletræsproduktion er lige så afhængig af valide data som af de kvalitetsfrø, der puttes i jorden. Dataene leveres af IFS, som har sat en ny standard i virksomheden.


Foto: Majland

Uforudsigelighed er et uomtvisteligt faktum i Majland. Den danske planteskole, der gennem snart 40 år har specialiseret sig i at producere småplanter til juletræsproduktion, lever med, at intet i produktions- og leverancekæden kan planlægges med 100 procents træfsikkerhed. Både småplanternes vækst og kundernes efterspørgsel afhænger af så mange faktorer, at det er umuligt at forudsige noget præcist om lager og ordreindgang.

 

Navision var gennem 10 år fundamentet under driften i Majland. Virksomheden måtte dog til sidst kaste håndklædet i ringen i en erkendelse af, at systemet ikke understøttede forretningen godt nok.

 

-Systemet bestod af knopskud på knopskud og var sandet helt til. Det leverede for dårlige data, så vi kunne kun bruge det til helt basale ting som fakturering og den slags. Vi manglede derfor alvorligt et system, der kunne levere de valide, historiske data, som er altafgørende for en forretning som vores, siger direktør i Majland, Jacob Majland, der er opvokset i den oprindeligt familieejede virksomhed og har et indgående kendskab til produktionen af de eftertragtede småplanter til juletræsproduktion.

 

Ligning med mange ubekendte

-Juletræsplanter er ikke blot en sæsonvare, men også et levende produkt, hvilket tilføjer yderlige kompleksitet til vores forretning. Selvom vi trækker på mange års erfaring og de bedste produktionsprincipper, ved vi aldrig med sikkerhed, hvordan småplanterne udvikler sig. Vi kan heller ikke være sikre på, at juletræsproducenterne får solgt det antal træer, de forventer og dermed får ryddet de arealer, de havde planlagt at fylde med nye småplanter. Så der er mange jokere. Derfor er det afgørende, at vi har adgang til valide data, som kan give indsigt i kunder, indkøbsmønstre, prissætning, reklamationer mv., forklarer han.

 

Majland valgte at skifte til IFS Applications og bruger mange facetter af systemet. Systemet er krumtappen i forretningen og integrerer data fra alle dele af virksomheden. IFS-systemet er også fødekæde til Targit Business Intelligence og er garant for, at alle analyser og rapporter baseres på valide data.

 

Opsætter de nødvendige hegnspæle

-Vi har fået et væsentlig bedre digitalt overblik med IFS. Vi kan hente alle de data ud, vi har brug for, og vigtigst af alt så kan vi stole på dem. Vi har fået en helt anden datadisciplin med ensartede procedurer i kraft af systemet, hvilket var stærkt tiltrængt, siger Jacob Majland.

 

-Vi har gennem tiden ansat en masse medarbejdere, der har siddet i alle hjørner af forretningen og gjort tingene på deres måde. It har ikke kunnet følge med, og derfor er oplæring og systematik gået fløjten undervejs. Det har vi fået rådet bod på med IFS. Systemet har en indbygget rigiditet, som holder os inden for rammerne og sikrer, at vi alle bruger de samme betegnelser og følger de samme procedurer. Det har virkelig flyttet os, siger Jacob Majland og fortsætter:

 

-Vi kan godt lide, at systemet er lidt firkantet. I min optik kan man ikke både få valide data og have et fleksibelt system med fuld elastik. Det er ligesom at blæse og have mel i munden.

 

Understøtter fremtidig vækst

Selvom Majland er en vanskelig forretning at styre, er virksomheden gået fra at være den tredjestørste producent i verden på sit felt til i dag at være den største. Virksomheden er verdensførende inden for Nordmannsgran, som leveres til juletræsproducenter i hele Europa. En af hovedaftagerne er Green Teams produktionsselskaber, som er søsterselskaber til Majland, men langt størstedelen af småplanterne eksporteres.

 

-Vores rejse stopper ikke her. Vi skal fortsat vokse og udvikle forretningen, og også i den henseende er IFS et rigtig godt valg. Det er et stort system bygget op omkring moduler, som kan udvides i takt med vores behov, siger Jacob Majland.

 

Det er Curit, der har implementeret både IFS og Targit hos Majland, hvilket Jacob Majland er meget tilfreds med.

 

-Vi har en fast kontakt hos Curit, som kender begge systemer rigtig godt. Han er systemmand til fingerspidserne og har stået fast på, at vi skulle holde os inden for systemrammerne. Det var lidt irriterende i starten, at det var os og ikke systemet, der skulle tilpasse sig, men det kan jeg godt se værdien i nu, siger Jacob Majland.