Kan du genkende én eller flere af følgende lagerproblematikker…

  • Forkerte data for beholdninger, lokationsplaceringer… grundet fejl-indtastninger
  • Tidskrævende og besværlige processer for registrering, plukning og flytning af varer
  • Forsinket kommunikation mellem lagersystemet og resten af virksomheden

Så kan Curit Warehouse Solution være interessant for dig