2022 har været et begivenhedsrigt og tætpakket år hos Curit, hvor nye kunder er kommet til, og hvor vi har hjulpet andre eksisterende kunder med opgraderinger og andre spændende projekter. Iblandt disse opgaver kan nævnes:

 • Vi blev færdige med analysen af Ib Andresen Industri i foråret, hvorefter vi gik i gang med implementeringsfasen, som nu også er ved at være tilendebragt. I det nye år skal det hele grundigt testes og afprøves, inden vi går i luften til efteråret.
 • I foråret færdiggjorde vi en succesfuld implementering af IFS Applications hos Novenco Building and Industry. De er nu klar til at rulle løsningen ud til datterselskaberne.
 • I juni måned opgraderede Eaton Electric fra IFS Applications 7.5 til Applications 10, hvilket medførte et væsentligt løft af deres ERP-system. For brugerne har det især været den nye brugergrænseflade, som har vakt opmærksomhed.
 • I sommer fik vi en ny kunde, Unibolt, som i lighed med deres polske moderselskab skulle overgå til IFS Applications. Unibolt har driftsstart i foråret 2023.
 • I foråret 2022 indgik vi også aftale med Insatech, og efter et intensivt implementeringsforløb lakker projektet mod enden, så de går i drift på IFS Applications i starten af det nye år.
 • Grafisk Maskinfabrik var også et intensivt forløb med aftaleindgåelse og projektopstart i foråret og golive i november.
 • Og endelig er vi ved at lægge sidste hånd på projektet med at implementere IFS Applications hos SG Produktion, så de går i drift umiddelbart efter nytår.

 

Udover de mange spændende projekter med kunderne har der på de interne linjer også været en del aktivitet, hvor vi igen i år har haft tilgang af nye medarbejdere, og spændende arrangementer har været afholdt, både internt og eksternt.

 • I marts blev årets kickoff afholdt på Fængslet i Horsens, hvor den stod på Teambuilding og Escape Room.
 • I starten af sommeren var der igen mulighed for at få en fælles oplevelse, da vi alle var på konferencetur til Amsterdam.
 • Messer har der også været et par stykker af, og her har vi blandt andet deltaget i ERP and Beyond tilbage i september, samt haft et hold af sted til IFS Unleashed i oktober.
 • Vi har i år også fejret to kolleger, der begge har haft 10-års jubilæum hos Curit. Tillykke til Inge Louring og Peter Bering.
 • I december genstartede vi den danske ERFA-gruppe efter en ufrivillig pause på næsten to år, grundet Corona, hvor det var skønt at se både nye og gamle ansigter støtte op om dette arrangement, hvor fokus var rettet på IFS Cloud.
 • Endelig kan vi fortælle, at vi igen i år har opretholdt vores IFS Gold Partner Status, hvilket blandt andet fordrer, at man har mindst 20 IFS-certificerede medarbejdere, så det er således kundernes garanti for, at vi besidder nyeste formelle viden.

Tak for samarbejdet til alle vores kunder. Vi ser frem til samarbejdet i 2023.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!